http://deseda.hu

JEGYZŐKÖNYV

a Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

rendkívüli Közgyűléséről

 

Készült: 2023. február 5.-én, vasárnap, 09:00-10:10 óra között.

 

Helyszín: Urányi János Sport és Szabadidő Központ Tanácskozó terme.

     8630Balatonboglár, Gaál Gaszton. u. 58.

 

Tárgy: a Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: DBSE) rendkívüli közgyűlése.

 

Jelen vannak:

Az egyesület, szavazásra jogosult tagok közül 66 fő, a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint

 

A Közgyűlés levezető elnöke Boskovics József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 129 szavazásra jogosult tag közül 66 fő jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének (1 fő) és jegyzőkönyv hitelesítőinek (2 fő) személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 1/2023. (02.06) számú határozata:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Peszt Péter urat, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Farkas György és Szabó László urakat.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés napirendi pontjaira. A javasolt napirendeken túl a Közgyűlés tagjai részéről más napirendi pontra javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 2/2023. (02.06) számú határozata:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

  1. Az Egyesület 2023 évre vonatkozó tagdíjának és alapvető horgászrendjének kialakítása (előadó: Stanka Gábor elnök).
  2. Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása (előadó: Stanka Gábor elnök).

 

II.

Napirendi pontok megtárgyalása

 

1. napirendi pont:

1. Az Egyesület 2023 évre vonatkozó tagdíjának és alapvető horgászrendjének kialakítása. Előadó: Stanka Gábor elnök

 

Az elnök ismerteti a Közgyűléssel az Egyesület jelenlegi anyagi és működési helyzetét, valamint a 2023 évre várható működési lehetőségeket (a helyzet értékelése, valamint a lehetőségek szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra).

 

Javaslatok, hozzászólások következtek:

 

Peszt Péter elmondja, hogy az elnökséggel párhuzamosan tájékozódott a többi horgász egyesület tagdíjainak mértékéről, valamint több egyesületi taggal folytatott beszélgetést az idei év lehetőségeiről. Az éves tagsági díjak 70-120 ezer forint között változnak a hasonló egyesületek esetében. Ezek alapján a következő javaslatot teszi a közgyűlés számára:

az éves tagdíj mértékét 80 ezer forint / fő javasolja elfogadni közgyűlésnek,

az egyszeri halasítás mértéke új belépők számára 80 ezer forintban fogadja el közgyűlés.

Minderre azért van szükség, mert megnövekedtek minimálbérek és járulékai, valamint a hétvégi pótlékok 4 milliós kiadást jelentenének. A halasitás ebben az évben várhatóan eléri a ponty esetében a 2 ezer forint/kg-os beszerzési árat, valamint a tó bérleti díja és az egyéb költségek emelkedése is szükségessé teszi az elkerülhetetlen markáns tagdíjemelést.

 

Kozári Miklós: az előzőekben elmondottakkal egyetért. Átlagosan 30-40 %-os a tagdíjemelés, de ott, ahol alacsony szinten tudták tartani, ott a duplája, vagy magasabb. A napijegy 6 ezer forint legyen, amiben vihessen magával a kifogott mennyiségből. Javasolja az új belépők egyszeri halasítási összeg befizetését 80 ezer forintban. Sajnos az egyesületünk sajátos bérlése nem teszi lehetővé a halasítási pályázaton való részvételt, de ezen most nem tudunk változtatni. Megerősíti, hogy a ponty várható beszerzési ára 2 ezer forint lesz és ráadásul hiány is várható, tehát időben kell lefoglalnunk a telepítési mennyiséget.

 

Eppli Péter elmondja, hogy az elmúlt két évben nem volt pozitív a költségvetésünk és az előzetes számítások alapján is minimum 76 ezer forintra szükséges a tagdíjat emelni.

 

Szabó László javasolja a tagdíj befizetési határidő megállapítását április 15-ig. Részletfizetési kedvezményt írásban az elnökséghez lehessen benyújtani. A döntést az elnökség hozza meg és ennek is a végső határideje június lehessen.

 

Horváth Tibor elmondja, hogy a 70 ezer forint tagdíj kevésnek tűnik a működéshez, így mértéke 80 ezer forint legyen.

 

Kutasi László a 80 ezer forintot javasolja.

 

Badics Lajos javasolja, hogy a kettő között állapítsuk meg 75 ezer forintban.

 

Király István javasolja, hogy az új belépő tagok két részletben fizethessék be a tagdíjat és a halasítás díját.

 

A Közgyűlés részéről további kérdés és kiegészítés nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 3/2023. (02.05) számú határozata:

A Közgyűlés 45 igen, 8 nem, 13 tartózkodás mellett az éves tagdíjat 80 ezer forintban, az új belépő tagok egyszeri halasítási hozzájárulását 80 ezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget részlefizetési kérelem elbírálására, melyet írásban kell benyújtani az Elnökségnek címezve. A Közgyűlés az Ifjúsági tagok díjmértékét a felnőtt tagok díjának 50 %-ban állapítja meg.

Éves gyermek engedély 12 éves korig 5 ezer forintban állapítja meg.

A tagdíjbefizetés határideje április 15., vagy az elnökség részletfizetési döntésének megfelelően legkésőbb június 30.-a.

Az új belépő tagok fizetési határideje értelem szerűen, valamint az Elnökség részletfizetési döntésének megfelelően.

Addig, amig a tag a tagdíját nem fizette meg egészben, vagy részben a horgászatát nem kezdheti meg.

Napijegyeket váltani péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapok van lehetőség a halőrháznál és kizárólag nappali horgászatra jogosítanak fel. A Napijegy ára 6 ezer forint / nap, ifjúsági napijegy a felnőtt napijegy árának 50 %-a.

Éjszakai horgászatot kizárólag tagok végezhetnek szerda, péntek, szombat napokon.

 

2. napirendi pont:

  1. Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása (előadó: Stanka Gábor elnök).

 

Az előadó ismertette a Közgyűlés résztvevőivel a működéssel kapcsolatos egyéb feladatokat, a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra).

 

Szabó László javasolja, hogy az egyéb kifogható hal mennyisége 3 kg helyett 5 kg lehessen. A napijegyesre is vonatkozzon a halmatrac használata.

 

Peszt Péter javasolja, hogy az elvihető hal mennyisége ne változzon az előző évihez képest.  A napijegyet váltokra szintén az előző évi mennyiséget állapítsuk meg.

 

Boskovics József javasolja, hogy a tagdíjat szombaton és vasárnap 8,00 – 12,00 óra között lehessen a halőrháznál-, vagy telefonon előzetesen egyeztetve.

 

Badics Lajos javasolja, hogy aki az elmúlt évben nem vett részt társadalmi munkában, az ebben az évben pótolhassa, amennyiben nem tesz eleget, akkor a már megállapított 10 ezer forintot fizesse be megváltásként.

 

Stanka Gábor elmondja, hogy tagi nyilvántartó karton kerül bevezetésre, ahol nyilvántartásra kerül a tag társadalmi munkája, a befizetések és egyéb részvételek.

 

A Közgyűlés részéről további kérdés és javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 4/2023. (02.05) számú határozata:

A Közgyűlés az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatként 65 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következőket határozza meg:

A tagdíj befizetés szombaton és vasárnap 8,00 – 12,00 óra közötti időpontban a halőrháznál-, vagy telefonon előzetesen egyeztett időben és helyen történhet.

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a napijegyek kiadására az adott napokra fizetett alkalmazottat vegyen igénybe. Napijegyek árusítása a Halőrháznál történhet péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap esetében, mely nappali horgászatra jogosít fel. A naptári napok meghatározására a Közgyűlés az Elnökséget hatalmazza fel. A napijegyet váltok a 2023-as évben is a 2022-es évben meghatározott mennyiségű halat vihetik magukkal.

A tagok a 2023-as évben is a 2022-es évben meghatározott mennyiségű halat vihetik el.

Az a Tag, aki a meghirdetett társadalmi munka napján és a pótnap egyikén sem vesz részt, az 10 ezer forint befizetésével válthatja meg távolmaradását.

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Egyesület érdekét figyelembe véve egyéb horgászrendre vonatkozó szabályokat meghozza.

A Közgyűlés felhívja az Elnökség figyelmét, hogy a nyitvatartási időt, a horgászrendet és szabályzatot a Halőrháznál és az Egyesület honlapján tegye közzé.

 

A jegyzőkönyv lezárva: Balatonlelle, 2023. február 05.-én 10 óra 10 perckor.

 

 

 

Peszt Péter

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hiteles:

 

 

 

Farkas György

jegyzőkönyv hitelesítő

Szabó László

jegyzőkönyv hitelesítő

 

Élőkép

 

VÍZTÉRKÓD
BUGASZEG

99-059-9-9

 

Nyitvatartás:
Napijegyes horgászok részére ZÁRVA! 
 
Halőr telefonszáma:
(70) 411 - 4198
 
Időkép felhőkép
Felhőkép

Facebook

Támogatóink

 
 
Go to top