A legfontosabb változás a balin kiemelt védelme, emellett bővül a kirívónak minősített szabályszegések köre. 6 új ponttal bővül, és 2 pontban módosul a Balatoni Horgászrend 2018-tól, de ezek többsége csak kisebb változást jelent.
 
Ahogy a korábbi években már megszokhattuk, a Balatoni Horgász Konferencián mutattuk be a jövő évi horgászrend tervezett módosításait a Balaton körül érintett horgász szervezetek képviselőinek és a sajtó munkatársainak. Az esemény 2017. 11. 04-én zajlott Balatonfüreden és már negyedik alkalommal rendeztük meg.
 
Az ismertetett tervezetre idén is lehetőség volt a helyszínen szóban reagálni, valamint a konferencia után a kidolgozott javaslatokat megküldtük az összes Balaton-parti horgász egyesületnek és a megyei horgász szövetségeknek levél formában véleményezésre. A horgász-szervezetek vezetői a horgászrendi módosítási terveinket egyhangúan elfogadták. A jegyrendszerben tervezett módosításaink kapcsán jött több észrevétel, amelyeket igyekeztünk figyelembe venni, így reményeink szerint mindenki elégedett lehet a kompromisszumos megoldásokkal.
 
Alább sorrendben pontról-pontra kifejtjük a módosítások okait.
 
5. pont - módosítva: a márciusi ragadozóhal tilalom miatt a harcsahorgászok részéről érkezett felvetéseket kiértékeltük. A horgászrendi pont elsősorban a csukát, a süllőt és a balint hivatott védeni, ám a fajok felsorolásánál a harcsa is szerepelt. Azzal, hogy ezt a fajt töröljük, lehetővé tesszük, hogy pl.: gilisztacsokorral fogott harcsát megtarthasson a horgász márciusban. Ettől függetlenül pergetve, vagy csalihallal, esetleg halszelettel továbbra sem szabad horgászni márciusban, még harcsára sem.
 
18. pont – új pontként vezetjük be, hogy jövőre naponta csak 1 db balint szabad megtartani. Az utóbbi években sajnos érezhetően csökkent a balin állománya, amelyre igyekeztünk reagálni előbb a méretkorlátozás emelésével, majd a mesterséges szaporítás, a tógazdasági nevelés és a balatoni telepítés elindításával. Ebbe a sorba illik a napi fogható mennyiség csökkentése is. Az intézkedésektől azt várjuk, hogy megerősödik a balinállomány, amely további pozitív hatással lesz az utóbbi években is sokat erősödő pergető horgászturizmusra. A tóhoz érkező, helyismerettel, csónakkal nem rendelkező pergető horgászok számára e faj horgászata kecsegtet nagy horgászélményekkel, mert partról, mólókról, vagy vízben sétálva is horogra csalható. A balint elsősorban sporthalként tartjuk számon, amely esetében a leginkább elmondható, hogy a fogás sport értéke messzemenően meghaladja a gasztronómiai élményt. Indokainkkal a horgászok képviselői is egyet értettek, a változtatással kapcsolatban sem a konferencián, sem írásban nem kaptunk ellenvéleményt.
 
24. pont – új pontban kérjük a horgászokat, hogy az állami jegy és fogási naplóban minden egyes kódszámmal jelölt fajt rögzítsenek a lap alján megadott módon. (Zárójelben látható, hogy az angolnát darabonként kell bejegyezni, míg a többi fajt a horgászat végén, összesítve.)
 
27. pont – ez is egy új pont a horgászrendben. Ahogy alább is írunk róla, a Kis-Balatonon kibővült a horgászati lehetőség. A régi és az új területeket egységes szabályozás alatt egyesítettük. Ezt a szabálypontot az újonnan hozzánk csatolt északi vízterület régi horgászrendjéből emeltük át.
 
35. pont – alább, a behúzós horgászrendnél kifejtve.
 
38. pont – szintén alább, a behúzós horgászrendnél kifejtve.
 
41. pont – Új horgászrendi pont, de a gyakorlatban nem jelent újdonságot. A Hajózási Szabályzat szerint a sárga bójákkal kijelölt vízrészek a hajózástól elzárt területnek minősülnek, ahová tilos behajózni vízi járművel. Például ilyen területek a vízisí pályák, de ilyen bójákkal jelöljük ki a süllőfészkeinket is. Gyakorlatilag tehát eddig sem szabadott ezekre a területekre behajózni, de a jövő évtől erre külön felhívjuk a horgászok figyelmét a horgászrendben is. A süllőfészkeink területét arra az időszakra, amíg a vízben vannak, kíméleti területnek nyilvánítjuk, ezek listáját honlapunkon közzé fogjuk tenni.
 
42. pont – A helyi kikötőrendek betartatása alapvetően a kikötő személyzetének feladata, de sajnos több esetben jeleztek felénk problémákat a horgászok magatartása miatt. A leggyakrabban előforduló esetek a szemetelés, a járófelületek elfoglalása, elszennyezése, vagy a mólókat védő kövezés megbontása. Előfordult konfliktus abból adódóan is, hogy egyes horgászok olyan helyeken horgásztak, ahol a helyi kikötőrend ezt nem tette lehetővé. Nem szeretnénk azt, hogy az egyébként is szűkös kikötői horgászhelyek száma egyes szabálytalankodók miatt tovább csökkenne a jövőben (sajnos ennek lehetősége már több kikötő üzemeltetőnél felmerült). A kikötőrend ellen vétő horgász jegyét halászati őreink a jövőben bevonhatják!
 
 
A Behúzós Horgászrend változásai
 
Javasoljuk a különböző zsinórsüllyesztők használatát
 
A korábbi években a behúzásra feljogosító jegytípusaink közül, az általános éves területi jeggyel volt lehetőség behúzva horgászni. A jövő évtől bevezetésre kerül egy éves új jegytípus, mely behúzásra feljogosít, de fogási kvóta nem lesz a jegyhez rendelve. Az új jegytípus bevezetésével a behúzós horgászrend bevezető szövege és a Balatoni Horgászrend 35. pontja a pirossal kiemelt formában módosul.
 
A bejelentkezési kötelezettséget a jövő évtől nem a horgaszjegy.hu oldalon keresztül lehet majd megtenni, hanem a boiliebalaton.hu oldalon található bejelentkező felületen keresztül. (Az oldal jelenleg még fejlesztés alatt áll.) Ennek megfelelően módosítottuk a horgászrendben a weblap címeket.
 
2.11.-es pontként, valamint a Balatoni Horgászrendben 38. pontként egy új szabályozást vezetünk be, melynek oka, hogy az elmúlt években több esetben kaptunk bejelentést azzal kapcsolatban, hogy - többnyire vitorlások, motoros hajók által – a horgászaink bedobott/behúzott készségeinek zsinórjait összeszedték, elszaggatták. A bejelentett esetek miatt indokoltnak tartottuk egyértelműsíteni a vízijárművek, és a horgászok közötti viszonyt. A Balatonon horgászóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy amennyiben bekövetkezik a „kár” abban az esetben a vízijármű vezetője nem vonható felelősségre. A vízi közlekedés előnyt élvez a horgászattal szemben, emiatt a horgászoknak kell – lehetőségeikhez mérten – a balszerencsés találkozást elkerülniük.
 
2.12.-es pont: Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a bojlis versenyekkel kapcsolatos korlátozás (mely a behúzós horgászok által látogatott bejelentkező felületen kiemelve volt megtalálható), illetve az ezzel kapcsolatos rendszeres híradásaink sem voltak elegendőek ahhoz, hogy az információ minden érintetthez eljusson. Emiatt a korlátozást a horgászrendbe is betettük.  
 
A kirívó és ismétlődő szabályszegések büntetése
 
A pontos rendelkezést a horgászrend 3. pontja tartalmazza. A szabályszegések tételes felsorolását és az értük kiróható szankciókat korábban honlapunkon és a területi jegy mellékletéül kiadott kisfüzetben tettük közzé, jövőre azonban a területi jegyen fogjuk szerepeltetni. Ennek célja elsősorban a szabályszegésre hajlamos horgásztársak féken tartása, tehát első sorban nem büntetni, hanem megelőzni szeretnénk. Emiatt a kirívónak minősített szabályszegések körét 2018-tól tovább bővítjük olyan cselekményekkel, amelyekkel halászati őr kollégáink gyakran találkoznak. A horgászrend alatti táblázatban pirossal jelöltük a változtatásokat. A darabszám-korlátozás és a méretkorlátozás megsértése új tételként került be, míg a fogási naplóval való trükközés esetében szigorítottunk a megfogalmazáson. E szerint akár egyetlen hal beírásának elmulasztása esetén is 1 éves eltiltásra számíthat a horgász! Erre szeretnénk mindenki figyelmét kiemelten felhívni, mert sajnos nagyon gyakori szabályszegésről van szó, azonban a kvóták betartatását csak így tudjuk elérni. Nem csak szigorítást tartalmaz a táblázat, a megengedettnél „jelentősen” több készség használatán a 3 db-nál többet értjük. Idén a 3 botos horgászat is 1 éves eltiltást vont maga után, ezt a jövő évtől mérsékeljük, de ez nem jelenti azt, hogy aki „csak” 3 bottal horgászik, az ne kapna büntetést. Őket továbbra is minden esetben feljelentjük, amelynek következtében halvédelmi bírságra és az állami jegy váltásától való több hónapos eltiltásra számíthatnak. 
A területi jegyekkel kapcsolatos változások
 
 
Ahogy már fentebb is írtuk, a jövő évtől új éves behúzós jegyet vezetünk be, így az általános éves jeggyel ezt a módszert már nem lehet folytatni. Az új jegytípust 60.000 Ft-ért lehet majd váltani.
 
A Kis-Balatonon kibővült a horgászati lehetőség azzal, hogy az eddig a Zalavári Önkormányzat kezelésében lévő I. ütem északi tározótér Társaságunk hasznosításába került. Korábban erre az északi víztérre 16.000 Ft-os áron lehetett területi jegyet váltani. 2018-tól 15.000 Ft-os áron kínáljuk majd a Kis-Balatonra szóló jegyet, amely érvényes lesz az északi és a déli területek horgászható partszakaszaira is. Jó hír a kis-balatoni horgászoknak, hogy szeretnénk a déli tározótér horgászható helyeit bővíteni, a régieket kitisztítani. A munkálatok engedélyeztetése folyamatban van, a fejleményekről a honlapunkon beszámolunk majd.
 
Az előző ponttal összefüggésben a korábbi, Kis-Balatonra, Nyugati-övcsatornára és Keleti-Bozót csatornára szóló területi jegyet megszüntetjük. Ez ellen kifogással élt több horgász egyesület és a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége is. Javasolták, hogy a régi, kizárólag a Nyugati-övcsatornára szóló jegyet adjuk újra forgalomba. A kérést elfogadtuk, a javaslatban szereplő 12.000 Ft-os árral együtt. A nevezett vízterületeken természetesen továbbra is érvényesek lesznek a balatoni területi jegyek.  
18 év felettiek részére egységes felnőtt időszaki (24 órás, 72 órás és 10 napos) jegyeket adunk ki.
 
Turista állami jeggyel rendelkezők kizárólag a részükre kiállított turista területi jegyet válthatják majd.
 
A Társaságunknál bejelentett horgászversenyekre lehetőséget biztosítunk sportjegy kiváltására. A 24 órás 1000, a 72 órás 2000 Ft-ba kerül majd. Természetesen ezeket a jegyeket csak azon versenyzőknek kell megváltaniuk, akik nem rendelkeznek a Balatonra érvényes éves jeggyel.
 
A horgászok kérése alapján, a területi jegyen feltüntetjük a darabszám- és méretkorlátozások, valamint a tilalmi idők táblázatát a Balatoni Horgászrend és a 2018. évi naptár szerint aktualizált adatokkal. Az országosan érvényes törvényi szabályozástól eltérő részeket kiemeltük.
 
 
 

Élőkép

 

VÍZTÉRKÓD
BUGASZEG

99-059-9-9

 

Nyitvatartás:
Napijegyes horgászok részére ZÁRVA! 
 
Halőr telefonszáma:
(70) 411 - 4198
 
Időkép felhőkép
Felhőkép

Facebook

Támogatóink

 
 
Go to top